Rikstäckande enkät till äldre omsorgsgivare

Två äldre kvinnor samtalar

Foto: Smålandsbilder

Det finns fler äldre människor i Sverige, än någonsin tidigare och de blir allt fler. Mer ansvar för vården kommer sannolikt att falla på personer som står dem nära, som ofta är familjemedlemmar, vänner eller grannar och som ger viktigt stöd till äldre personer som behöver hjälp i det dagliga livet.

Därför har Aging Research Center vid Karolinska Institutet, i samarbete med med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), lanserat en rikstäckande undersökning för att få en bättre förståelse för situationen för äldre omsorgsgivare.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB). En enkät har skickats till 31 000 slumpmässigt utvalda personer, 50 år och äldre över hela landet. Den täcker en rad ämnen relaterade till situationen för omsorgsgivare. Hittills har 51% av de tillfrågade svarat. Det andra utskicket sker nu i september. Resultaten av undersökningen kommer sedan att hjälpa forskargruppen att utveckla effektiva stödprogram för omsorgsgivare.

För mer information och kontakt

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2023-09-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson