Webbinarievecka med fokus på anhöriga

Två kvinnor promenererar.

Foto: Smålandsbilder

Under vecka 18 anordnade Nka en webbinarievecka med fokus på anhörigfrågor. Webbinarierna belyste anhörigas insatser, ekonomiska konsekvenser, skillnader mellan kvinnor och män, samt hur naturen kan fungera som stöd för hälsa och återhämtning. Under veckan lanserades även en anhörigfolder i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Program

Kostnader för anhörigas vård av närstående
Tisdag den 3 maj, kl. 14.00-15.00

Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM) vid Lunds Universitet och affilierad forskare vid Nka, presenterar en hälsoekonomisk studie där man har skattat kostnaderna för anhöriga av att ge omsorg, stöd eller vård till en närstående. Likaså presenteras kostnaderna för samhället om anhörigas insatser skulle ersättas av vårdpersonal. Resultatet bygger på den befolkningsstudie som genomfördes av Nka och Linnéuniversitetet 2018.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Ladda ner presentationen från webbinariet

 

Kvinnor och män som förenar anhörigskap och förvärvsarbete
Onsdag den 4 maj, kl. 14.00-15.00

Joana Vicente, doktorand vid Linnéuniversitetet och Nka, presenterar resultat från Nka:s och Linnéuniversitetets befolkningsstudie från 2018. Under webbinariet fokuserar Joana på anhöriga i yrkesverksam ålder och ger en översikt av hur det är att kombinera arbete med anhörigskap och vilka konsekvenserna kan bli. Hon beskriver också skillnader mellan yrkesverksamma kvinnor och män och berättar om varför det visade sig att kvinnor generellt drabbas hårdare av att kombinera arbete med anhörigskap.

Se webbinariet i i efterhand i spelaren nedan

Ladda ner presentation från webbinariet

 

Lansering av anhörigfolder
Torsdag den 5 maj, kl. 10.00-11.00

Inom ramen för SKR:s uppdrag Kraftsamling psykisk hälsa, delarenan Utökat anhörigstöd, har anhörigkonsulenter, föreningar och regioner tagit fram anhörigfoldern ”Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp”. Vid detta webbinarium berättar psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren, SKR, om Kraftsamling för psykisk hälsas arbete. Ingrid Lindholm möjliggörare vid Nka som lett arbetet inom Utökat anhörigstöd ger i sin tur en presentation av foldern. 

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Ladda ner presentationen från webbinariet

Ladda ner anhörigfoldern

 

Naturen – ett stöd för hälsa och återhämtning
Fredag den 6 maj, kl. 10.00-11.30

Visste du att du genom att vistas i naturen kan sänka ditt blodtryck och din puls? Det kan också vara ett sätt att hitta tillbaka till lugn och ro i oss själva i en stressig tillvaro.
Eva Lehtonen, anhörigsamordnare i Forshaga kommun, Linda Mosesson, anhörigkonsulent i Gällivare kommun och Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker vid Nka, berättar om på vilket sätt naturen kan vara ett stöd för hälsa och återhämtning. De visar också små enkla övningar som du själv kan göra i naturen.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

 

Senast uppdaterad 2022-05-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson