Stöd från vård och omsorg för vuxna anhöriga

Detta är den andra föreläsningen i serien "Utveckling av stöd till anhöriga". Mats Ewertzon ger här exempel på stöd till vuxna anhöriga från vård och omsorg. Föreläsningen utgår från en kunskapsöversikt.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Föreläsningsserien spelades in hösten 2021.

Litteraturtips till föreläsningen:
Ewertzon, M. (2015). Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa: En kunskapsöversikt om betydelsen av stöd. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Senast uppdaterad 2022-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson