Bryt mönster - Junis rapport 2024

Texten Bryt mönster på Junis rapport

Den 14 maj 2024 släpps Junis rapport Bryt mönster som handlar om vilket stöd kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk.

Junis är en organisation för barn och ungdomar inom IOGT-NTO-rörelsen i Sverige. Organisationen vänder sig främst till unga upp till 15 år, men också till vuxna som arbetar med barn i hem där det förekommer missbruk. Junis har ungefär 150 föreningar runtom i Sverige. Varje år släpps en rapport. 2024 års upplaga heter Bryt mönster och den visar att barn som lever med missbrukande närstående behöver mer stöd. Rapporten vill också peka på att missbruk och kriminalitet inte behöver gå i arv. Samverkan är viktigt. Som exempel nämns Backa barnet där socialtjänst, skola och polis samarbetar. Inom region Jönköpings län finns det ett barnskyddsteam som har i uppdrag att se till att hälso- och sjukvårdspersonal runt om i regionen har tillräcklig kunskap för att fullgöra sin skyl­dighet att skydda barn från att fara illa. 

Den 14 maj klockan 09.00 – 10.30 presenteras rapporten under ett digitalt seminarium.

Läs mer om det på Junis hemsida! 

 

Senast uppdaterad 2024-05-07 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson