Västra Götalandsregionen

Bild på västra Götalandsregionens logga

Västra Götalandsregionen ska kartlägga sitt anhörigstöd till barn som är anhöriga och undersöka vilken kompetens som finns i regionen som har totalt 18 sjukhus, cirka 200 vårdcentraler och 49 kommuner.

Genom utvecklingsarbetet ska de också stötta de verksamheter som behöver stöd för att utveckla sitt arbete. Målet är att utveckla modeller, strukturer och regionens kunskap/kompetens kring anhörigstödet till målgruppen. De fokuserar extra på barn vars föräldrar avlider i ett delprojekt med flera samverkanspartners. 

För mer information kontakta

Foto på Christina Ramnfors
Christina Ramnfors

Projektledare

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS