Utvecklingsarbetets organisation

Här presenteras organisationen för utvecklingsarbetet Barn som anhöriga i Landstinget Dalarna.

Styrgruppens ordförande
Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Styrgrupp
Gunilla Lillhager, verksamhetschef
Stefan Thungström, verksamhetschef
Ulrika Gärdsback, verksamhetschef
Annica Eckerlid, mödrahälsovårdsöverläkare

Projektledare
Gunilla Apell

Delprojektledare
Camilla Molin
Jeanette Back
Lena Söderberg
Marie Ganters

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS