Webbinarium om tidiga och samordnade insatser till barn som anhöriga

För några veckor sedan anordnade Skolverket och Socialstyrelsen ett webbinarium om tidiga och samordnade insatser till barn och unga som har föräldrar med exempelvis psykisk ohälsa, missbruk eller allvarlig sjukdom. Hela webbinariet går nu att se i efterhand.

Webbinariet är en del av Skolverkets och Socialstyrelsens seminarieserie om tidiga och samordnade insatser (TSI), som handlar om att barn och unga som är i risk för en ogynnsam utveckling ska få stöd i ett tidigt skede. 

Under webbinariet medverkade Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka, och Eva Nordqvist, möjiggörare/praktiker vid Nka, för att dela med sig av aktuell kunskap och forskning kring barn som anhöriga. De nämnde bland annat arbetet med ME-WE-modellen och att Nka nyligen har startat två forskningsprojekt: CANOK – barn som anhöriga i skolan och YOUNG-KIN – barn som anhörigas psykiska hälsa.

Margit Lindholm Johansson, utvecklingsledare för barn och unga på Kommunförbundet i Kalmar län, och Madeleine Hermansson, verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen i Kalmar kommun, berättade därefter om hur Kalmars arbete med TSI har stärkt samverkan mellan verksamheter. 

Moderatorer var Ebba Silfverstolpe Agardh, projektledare för TSI på Skolverket, och Agnes Lundström, utredare på Socialstyrelsen.

Läs mer om Skolverkets och Socialstyrelsens seminarieserie om TSI

Se webbinariet i efterhand (Skolverkets YouTube-kanal):

Senast uppdaterad 2023-05-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson