Omsorg och lärande kan gå hand i hand

Robert Öberg, Jenny Wilder och Daniel Östlund.

Robert Öberg, Jenny Wilder och Daniel Östlund i samtal om delaktighet och skolan som plats för livslångt lärande. Foto: Josefine Göransson

Omsorgsbehov och lärande behöver inte utgöra motpoler. Kunskapsöverföringen har ofta brister när elever med flerfunktionsnedsättningar byter skolmiljö och bör struktureras bättre och göras mer likvärdig över landet. Det var några saker som kom upp under föredraget ”Professorer pratar delaktighet och skolan som plats för livslångt lärande”.

Föredraget hölls under den första dagen av konferensen Livets möjligheter, som anordnades i Stockholm den 24-25 oktober. Inbjudna talare var Jenny Wilder, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet, och Daniel Östlund, biträdande professor i specialpedagogik vid högskolan i Kristianstad.

Samtalet leddes av Robert Öberg, ombudsman vid FUB med inriktning mot skola och utbildning och tidigare rektor inom särskolan.

Läs reportaget om samtalet

Se den inspelade föreläsningen

Senast uppdaterad 2023-01-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson