Litteraturens läkande kraft och psykisk hälsa

Anna Lindblad, projektledare. Shared reading och biblioterapi – metoder att möta sig själv och andra genom att gemensamt tolka text och bild. Biblioteken i Göteborg fokuserar på metoder i läsning och litteratur kopplat till psykisk hälsa. Hur kan litteraturen erbjuda en fristad och möjlighet till bearbetning av olika skeenden i livet?

Senast uppdaterad 2023-05-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson