Sue Yeandle

Sue Yeandle, professor i sociologi, forskar huvudsakligen på relationen mellan arbete och familjeliv och på socialtjänstens personal och deras riktlinjer på lokal, nationell och europisk nivå. Andra studier omfattar ämnen som arbetsmarknad, äldre inom arbetslivet och tekniskt stöd för hemmaboende äldre med funktionsnedsättningar. Sue arbetar med externa aktörer för att kunna påverka politiskt och hon leder universitetet i Leeds forskningssamarbete med Carers UK.

Sue Yeandle, Professor of Sociology, has her main research interests in the relationship between work and family life, the workforce within social care as well as social care policy on local, national and European levels. Other studies are on the topics of women in the labour market, older workers and technology support for disabled elderly living at home. Sue works with external agencies in order for her research to impact on policy, and she directs the University of Leeds' research partnership with Carers UK.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-26 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS