Föreläsning om projektet Aktiv Fritid

Annica Nordqvist och Helena Jeppsson från föreningen Furuboda föreläser.

Annica Nordqvist och Helena Jeppsson från föreningen Furuboda berättade om projektet Aktiv Fritid under konferensen Livets möjligheter.

Nu har vi publicerat föreläsningen "Aktiv Fritid – sommarverksamhet för unga med funktionsnedsättning" som hölls under konferensen Livets möjligheter i höstas.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna vecka har vi publicerat föreläsningen "Aktiv Fritid – sommarverksamhet för unga med funktionsnedsättning". Annica Nordqvist och Helena Jeppsson från föreningen Furuboda berättar här om projektet Aktiv Fritid. Syftet med projektet är att bidra till en positiv utveckling för unga med funktionsnedsättning så att fler ges förutsättningar för en aktiv, utvecklande och rolig fritid.

Se föreläsningen:

Senast uppdaterad 2023-05-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson