De 1000 första dagarna - vad kan de nordiska länderna göra tillsammans för att förbättra stödet till de yngsta barnen?

Resultat och slutsatser presenteras från projektet ”De första 1000 dagarna i de nordiska länderna”, finansierat av Nordiska ministerrådet.

Ann-Cristine Jonsson, utredare, Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor.

Kari Slinning, Institutionen för spädbarns psykiska hälsa, Regionalt centrum för barns och ungdomars psykiska hälsa, Östra och södra Norge, Oslo, Norge, m.fl. 

Senast uppdaterad 2022-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson