Intervju med Eva Gustafsson

Eva Gustafsson beskriver Nka:s nya Inspirationsmaterial Anhöriga till personer med psykisk ohälsa – deras erfarenheter och önskemål om stöd

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-25 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Peter Eriksson