Nka pratar anhörigskap i Nära vård-podden

Det hundrade avsnittet av SKR:s Nära vård-podd handlar om anhöriga. I avsnittet medverkar Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och docent vid Linnéuniversitetet, och Maria Nilsson, doktorand vid Linnéuniversitetet och Nka.

I avsnittet pratar de bland annat om den nationella anhörigstrategin, hur anhöriga kan påverkas av omställningen till en nära vård och om arbetet som görs vid Nka. Samtalet leds av Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Avsnittet går att lyssna på i spelaren nedan eller där poddar finns.

Läs mer om Nära vård-podden på SKR:s webbsida

För mer information:

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor
Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Forskare/möjliggörare

Maria Nilsson är forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), samt lektor i vårdvetenskap vid Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias forskning fokuserar på äldre och deras anhöriga, särskilt i relation till implementering och användning av välfärdsteknik. För ytterligare information om pågående forskningsprojekt, besök Nka:s forskargrupps hemsida på LNU.se https://lnu.se/forskning/forskargrupper/anhoriga-anhorigskap-och-anhorigstod-forskningsgren-vid-nka/

Maria Nilsson har en professionell bakgrund som specialistsjuksköterska inom operation. Hon har också erfarenhet från arbete inom kirurgisk vård, äldrevård och primärvård.

Senast uppdaterad 2022-10-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson