Livets slut – och efteråt

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har gjort en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden. För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och anhöriga tvingas förhålla sig till tankar om döden på ett mer påtagligt sätt än de flesta andra. Livskvaliteten beskrivs ofta som en balans mellan goda och dåliga faktorer och en strävan efter att minska det negativa och stärka det positiva för att finna balansen.

Det femte och sista webbinariet i serien har titeln Livets slut – och efteråt. 

Vi får möta Lars Björklund, som är präst och kaplan vid Sigtunastiftelsen, i samtal med Birgitta Olofsson, som var mamma till Camilla. Deras samtal berör tiden vid, och efter, livets slut.

Birgitta har egen erfarenhet av att följa någon under livets sista tid, och även av hur livet efteråt har varit. Camilla hade en flerfunktionsnedsättning och blev 36 år innan kroppen gav upp och hon avled i januari 2019.

Lars har under sina år som präst, och också som sjukhuspräst, mött många människor som förlorat någon som står dem nära. Han har samtalat med dem både under den sista tiden i den närståendes liv men även efter det att dödsfallet inträffat. Lars har också skrivit flera böcker i ämnet.

Se inspelningen från webbinariet i spelaren längst upp på sidan.

För mer information

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2021-05-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson