Friskt fokus stärker par som lever med demenssjukdom

Till vänster bild på en äldre man och en äldre kvinna som är ute och går i det fina vädret, till höger bild på Therése

Målet med Therése Bielstens avhandling är att bidra till ett rikare liv för par där den ena parten har demens. Foton: Pixabay/privat

Fokusera på det friska istället för det sjuka när det gäller par där den ena partnern har demens. Det kan bidra till att stärka parens självförtroende och få dem att bättre utnyttja sina resurser.

I april 2020 disputerade Therése Bielsten, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, vid medicinska fakulteten, Linköpingsuniversitet. Avhandlingen heter "Doing things together: Towards a health promoting approach to couples' relationships and everyday life in dementia".

Målet med avhandlingen är att bidra till ett rikare liv för par där den ena parten har demens. Enligt Therése Bielsten är synen på demenssjukdom alltför inriktat på det sjuka och en kompletterande syn på friskhetsfaktorer saknas. Det gäller så väl hälso- och sjukvården som forskningen och samhället i stort.

– Demenssjukdom, som är en kronisk sjukdom, ligger långt efter hur vi behandlar andra kroniska sjukdomar där det även finns ett fokus på det friska. En stor del av min forskning och undervisning handlar därför om att fokusera på vad personer med demens och deras anhöriga faktiskt kan göra för att stärka dem i deras vardag, säger Therése Bielsten.

Alla är inte deprimerade

Alla par där en av makarna har demens är inte deprimerade eller upplever sin vardag som en stor börda. Sjukdomsfokuserade insatser kan då vara missriktade och inte särskilt meningsfulla.

Therése Bielsten har ett deltagarorienterat förhållningssätt i all sin forskning. Med så kallade medforskare ökar möjligheten att få fram resultat som kan leda till meningsfulla interventioner.

– Vikten av att involvera målgruppen i forskningen borde vara en självklarhet. Från forskningsprioriteringar till delar av forskningsprocessen, poängterar Therése Bielsten.

Ett nytt digitalt stöd

Ett övergripande syfte med avhandlingen var att utveckla, testa och utvärdera ett självstyrt stöd - applikationen DemPower – tillsammans med, och för par, som lever med demenssjukdom.

Fem par med demenssjukdom och flertalet andra experter inom demensområdet deltog i utvecklingen av stödets innehåll. Stödet ska kunna identifiera och stödja de positiva resurser som finns i parets relation och vardagliga liv.

– Utvärderingen visade att appen upplevdes som användbar och uppskattad av deltagarna, säger Therése Bielsten.

Populär låtlista

Innehållet i DemPower är uppdelat i fyra huvudteman med flera underteman. Användaren kan ta del av informationsvideos, videos med par som pratar om ämnet och slutligen någon form av aktivitet. Till exempel att följa en checklista för att göra det egna hemmet mer demensvänligt. I appen finns också en låtlista som flera par valde att dansa till.

– Att bara få släppa loss och dansa med varandra är något man kanske inte gjort på jättelänge, det var väldigt uppskattat, berättar Therése Bielsten.

– Planen med DemPower framöver är att använda appen som en mötesplats för grupper av par där ena partnern har en demenssjukdom eftersom det var vad dessa par ofta saknade – att kunna träffa andra par i liknande situation. Idag har de inte så många mötesplatser, säger Therése Bielsten.

Text: Erik Skogh

Senast uppdaterad 2021-10-14 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson