I Fredagsgruppen träffas barn med flerfunktionsnedsättning

Marie Back och Anna Sjölund

I Fredagsgruppen träffas barn med flerfunktionsnedsättning tillsammans med sina föräldrar och eventuellt någon annan anhörig/assistent eller personal från förskolan. Från habiliteringen deltar aktuella behandlare.

Under konferensen Livets möjligheter berättade Marie Back, specialpedagog och Anna Sjölund, barnsjuksköterska från  Region Uppsala om Fredagsgruppen. 

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna vecka har vi publicerat föreläsningen Fredagsgruppen – en insats till barn med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar/ nätverk.

Marie Back, specialpedagog och Anna Sjölund, barnsjuksköterska från  Region Uppsala berättade om de aktiviteter som är anpassade efter de behov som barnen har. Föräldrarna får träffa andra föräldrar i liknande situation. Behandlarna får möjlighet att träffa flera barn och nätverk vid ett och samma tillfälle. Föräldrar och nätverk får möjlighet till råd och stöd från behandlare från habiliteringen.

 Se föreläsningen: 

Senast uppdaterad 2023-06-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson