Ny studiecirkel för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

– Vårt mål att ett 30-tal studiecirklar för anhöriga ska starta runt om i landet i år. Vi hoppas också att cirklarna i förlängningen leder till att anhörigas tuffa situation och behov av stöd synliggörs.

Det sa Emil Åkerö, projektledare vid RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, i samband med att förbundet lanserade det nya studiecirkelmaterialet "Stöd för anhöriga" vid ett digitalt möte.

Vid den digitala lanseringen medverkade även Ingrid Lindholm, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Tobias Janze, Arbetarnas bildningsförbund (ABF) – vilka också varit inblandade i utvecklingen av studiecirkelmaterialet.

Vill erbjuda anhöriga verktyg

Ett 60-tal personer från olika delar av landet deltog i evenemanget. Majoriteten var personer som möter anhöriga i sitt arbete, till exempel anhörigkonsulenter. Många var intresserade av att starta en studiecirkel på hemmaplan eller på annat sätt arbeta med materialet – enligt den snabbenkät som gjordes under mötet.

Bakgrunden till projektet är att många anhöriga till personer med psykisk ohälsa känner sig ensamma och saknar stöd, förklarade Emil Åkerö.

– Anhöriga har en ökad risk att själva drabbas av psykisk ohälsa på grund av alla påfrestningar. Genom det här materialet vill vi erbjuda anhöriga metoder och verktyg som gör det möjligt att förbättra sin livssituation, betonade han.

Utbyte av tankar och erfarenheter

Emil Åkerö berättade att man under arbetets gång med cirkelmaterialet genomfört fyra testutbildningar. Utvärderingen visade att det som de anhöriga efterfrågade allra mest var att få prata om sin situation och att få utbyta erfarenheter.

– I det färdiga materialet finns därför många moment som handlar om just diskussion och reflektion, sa han.

Studiecirkelmaterialet omfattar cirka 40 sidor och är uppdelat i fem kapitel. Det består av en blandning av fakta, filmer och praktiska övningar. Materialet kan läsas enskilt, men är främst tänkt att användas i en grupp på fem till tio personer – där deltagarna kan utbyta tankar och erfarenheter.

– Det finns också möjlighet att bjuda in en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa till något möte om gruppen önskar det, berättade Emil Åkerö.

I anknytning till varje kapitel finns diskussionsfrågor. Det finns även tips på vidare läsning och lyssning, liksom klickbara filmlänkar där olika experter delar med sig av sin kunskap. Avslutningsvis finns även ett avsnitt som vänder sig till den person som ska fungera som cirkelledare.

Gratis material

Materialet är gratis och tillgängligt i digital form på ABF:s webbplats, där det också går att ladda ner för utskrift. Cirklar som startar under 2021 behöver registreras hos ABF, men det är fritt för föreningar, organisationer och kommuner att arrangera egna cirklar.

Den som ska leda cirkeln rekommenderas att gå ABF:s ledarutbildning där man träffas två-tre gånger digitalt för att lära sig själva metodiken. RSHM arrangerar även introduktioner på hur just det här materialet kan användas.

Enligt Emil Åkerö är det extra viktigt att gå introduktionen just nu, med tanke på pandemin.

– Det går ju enbart att arrangera digitala cirklar för närvarande. Då kan det vara bra att veta hur man skapar trygghet i det digitala rummet, och hur man på distans fångar upp de starka känslor som kan förekomma, sa han.

Text: Barbro Falk
Publicerad 2021-04-12

Studiecirkelmaterialet går att ladda ner här

Senast uppdaterad 2022-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson