Kom igång med AKK hemma

Kortkurs publicerad i Föräldrakraft nr 2, 2013 av Anna Pella.

Föräldrakraft presenterar en kortkurs i hur du kommer igång med kommunikationen med ditt barn på tidig utvecklingsnivå. Modellen är framtagen av Judith Coupe O'Kane och hennes medarbetare redan på 90-talet och presenteras här i omarbetad version av Jenny Wilder.

A – Observera

1. Välj ut olika saker och situationer som du vet att barnet brukar svara på eller reagera till.

2. Presentera de olika sakerna och situationerna i tur och ordning, försök att vara systematisk.

3. Titta på barnets sätt att svara och reagera, observera och skriv helst ner vad som händer i barnets sätt att vara.

4. Gör en lista över barnets kroppsspråk, mimik, ljud och gester, helt enkelt över allt som sker hos barnet och som du tror är kopplat till de saker/situationer som presenteras. När du är så här nära barnet kan du samtidigt försöka tolka vad barnet vill förmedla med sitt svar, oftast handlar det om "jag gillar" eller "jag gillar inte".

Under detta första steg är det bra om du försöker samla så många observationer som möjligt över barnets sätt att svara och reagera på en variation av saker och situationer. För att barnet ska ha det bekvämt är det bra att tänka på att göra detta vid den tiden på dagen då barnet är piggast och i ett sammanhang som barnet känner sig trygg i.

B – Identifiera

1. Titta igenom alla observationer och se vilka sätt barnet kommunicerar på.

2. Gör två listor, en med de sätt som barnet oftast visar "jag gillar" på och en med de sätt som barnet oftast visar "jag gillar inte" på.

3. Försök nu att söka mer information om, och på vilket sätt, barnets svar och reaktioner var lika över situationer och saker. Bestäm något som du vill arbeta vidare med.

Det kan vara ett beteende som barnet visar till en viss grad i nuläget men som man önskar mer av. Ett exempel är att barnet visar ett svagt svar/reaktion och som var svårt att upptäcka genom alla observationer och att man bestämmer sig för att försöka arbeta med att barnet ska kunna visa det starkare. Under detta steg blir listan över barnets beteende och hur de var kopplade till de olika saker och situationer som presenterades viktig.

4. Välj ett svar/reaktion som du vill hjälpa barnet att förtydliga och skriv ner hur barnet gjorde. Ta vägledning av listan och skriv ner hur barnet brukade kommunicera med kroppen, ljud och ansikte, ta också med hur du tolkade svaret.

Vid detta steg har barnets sätt att kommunicera observerats och identifierats tillsammans med i vilka situationer och saker som de brukar förekomma. På detta sätt finns en bild över vad som lockar barnet till kommunikation och hur barnet då brukar kommunicera och det finns också en bild över de tillfällen där barnet inte är lika tydlig.

C – Genomför

1. Ställ i ordning särskilda samspelsmöjligheter då ni kan öva mer på just det utvalda beteendet som du vill hjälpa barnet att visa starkare. Ofta handlar det om att du inte får vara för snabb med svaret, eller att agera utan att vänta in barnet.

2. Nu kan du med hjälp av det du redan vet om barnets intressen presentera möjligheter/tillfällen för barnet att påverka sin omgivning genom att ändra lite grann i hur något brukar ske.

3. Under detta steg kan du tänka på att upprepa samma övningssituation ofta, och de sätt du svarar på barnets kommunikation.

4. Det är viktigt att du är konsekvent i ditt eget beteende, att du håller dig till samma typ av svar. Det är också viktigt att barnet får förståelse för kopplingen mellan det han eller hon gör själv och den konsekvens det får hos dig.

Senast uppdaterad 2021-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson