Anhörigdag i Göteborg den 18 maj

Anhörigdag den 18 maj, Dalheimers Hus i Göteborg

Under anhörigdagen 2022 riktar vi blicken till både barn och vuxna som finns där intill. Välkommen till en dag där du får ta del av berättelser om hur det är att vara anhörig till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning.

Det kommer också att ges goda exempel på stöd och metoder för att nå ett hållbart anhörigskap. Under dagen möts vi också i samtal hos utställarna under lunch – och fikapauserna. Det kommer också finnas möjlighet att delta digitalt. Välkommen att berika och berikas!

Läs mer om konferensen

Arrangörer: FUB, Funktionsrätt Västra Götaland, Riksförbundet Huntingtons sjukdom, Nka, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan

Senast uppdaterad 2022-03-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson