International Young Carers Conference 2017

Bild på Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Saul Becker och Tim Moore.

Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Saul Becker och Tim Moore.

Den 29-31 maj 2017 anordnades den andra internationella konferensen om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare (International Young Carers Conference). Denna gång utgick konferensen från temat "Every Child has the Right to...".

Konferensen hölls i Malmö och samlade ett stort antal intressenter. Under konferensen hölls ett flertal presentationer av bland andra professor Saul Becker, Dr Tim Moore, Professor Elizabeth Näsman och Madeleine Buchner från Little Dreamers Australia, för att nämna några.

Konferensen var ett samarrangemang och en del i ett flerårigt nordiskt samarbete mellan Linnéuniversitetet, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), BarnsBeste (Nasjonaltkompetansenettverk Norge), FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), Socialstyrelsen Sverige och Socialstyrelsen Danmark i nära samarbete med Eurocarers, Region Skåne och Malmö stad.

Vill du veta mer om vad som hände under konferensen kan du läsa våra artiklar och se våra inspelade intervjuer och föreläsningar.

 

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson