Var med och botanisera i Vi är med-paketet

Victoria Söderström, Anna Jacobsson och Pia Käcker håller i en föreläsning.

Victoria Söderström, Anna Jacobsson och Pia Käcker berättade om Vi är med-paketet under konferensen Livets möjligheter.

Nu har vi publicerat föreläsningen "Var med och botanisera i Vi är med-paketet" som hölls under konferensen Livets möjligheter. Vi är med-paketet innehåller verktyg som kan användas tillsammans med vuxna personer med flerfunktionsnedsättning för att förbättra kommunikation, samspel, aktivitet och delaktighet.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Föreläsningen "Var med och botanisera i Vi är med-paketet" hölls av Pia Käcker, arbetsterapeut och tidigare projektledare för Vi är med-projektet, Anna Jacobsson, samordnare i Eslövs kommun, och Victoria Söderström, stödpedagog i Skellefteå kommun. Anna Jacobsson och Victoria Söderström berättade under föreläsningen om hur de har arbetat i sina verksamheter under och efter projektet.

Se föreläsningen: 

Senast uppdaterad 2023-03-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson