Beskrivning av utvecklingsarbetet

Inom Västra Götalandsregionen , VGR, finns 22 sjukhus, cirka 200 vårdcentraler och 49 kommuner. Invånarantalet är ca 1,6 miljoner och regionen sträcker sig från norska gränsen i norr till Halland i söder.

Upplägget på utvecklingsarbetet har haft att ta hänsyn till de geografiska avståndet och antalet sjukvårdande verksamheter med dess inbördes olikheter och styrning. Samtliga sjukvårdande verksamheter har deltagit i utvecklingsarbetet.
Projektet Barn som anhöriga har varit ett utmärkt startskott för ett långsiktigt utvecklingsarbete inom regionen. Genom ett intensivt informationsarbete och upprättande av ett regionsgemensamt stödmaterial är nu bestämmelsen känd i de flesta patientnära verksamheter. Många arbetsplatser har rutiner och riktlinjer som ligger i linje med bestämmelsens avsikt, dvs att uppmärksamma barn som anhöriga och vid behov ge information, råd och stöd.

Kompetensen inom området har höjts och mervinsterna är flera. Exempel på mervinster är spridning utanför projektets ram, bland annat till hemsjukvård, elevhälsa och lärosäten. Anmälningsskyldigheten har fått ny aktualitet inom flera verksamheter.

Stödmaterialet finns på VGRs hemsida. Du är välkommen att använda det men uppge källa.

Kontaktperson

Foto på Christina Ramnfors
Christina Ramnfors

Projektledare

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS