Väntesorg

Lotta Frecon, anhörig, och Anna Pella, anhörig och författare till bland annat boken Väntesorg, föreläser utifrån rubriken "Väntesorg – om att leva i dödens närhet". 

Lotta Frecon och Anna Pella pratar om hur livet med deras döttrar, Vilma och Agnes, har påverkat dem och hur deras tankar går kring begreppet väntesorg. Hur förhåller man sig till ovissheten om hur länge ens barn ska leva? Vad blir viktigt när vi inte vet hur länge livet varar? Hur planerar man för framtiden?

De lyfter också vilket stöd de upplever är viktigt att få för att familjer bättre ska kunna hantera den situation som de befinner sig i.

Senast uppdaterad 2023-01-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson