Appen Reda

Lina Bjarnegård Carlsson, projektledare, och Johanna Nilsson, projektmedarbetare i Bräcke diakonis projekt Kunskapsportföljen, föreläser utifrån rubriken "Reda – en app för att samla, sortera och förmedla dina stödbehov".

Projektet har tagit fram en app för samordning, struktur och information om en person med stödbehov. Personen själv, oavsett ålder, begåvningsnivå eller rörelseförmåga äger den samlade kunskapen om sig själv i sin ”digitala portfölj” och kan via appen själv vara bärare av expertkunskapen om hur hen behöver ha sin omvårdnad, sitt bemötande och sin behandling.

Senast uppdaterad 2023-03-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson