Kick-off i Bryssel för WELL CARE

Logga med bubblor i orange och blått

Nka var arrangör och värd för WELL CAREs uppstartsmöte den 7- 8 februari 2024. Mötet samlade en dynamisk grupp av forskare och representanter för intresseorganisationer vid Lärosäten Syds Brysselkontor, även känt som Nordic House. Syftet med mötet var att officiellt lansera WELL CARE-projektet. Denna första allmänna sammankomst markerade början på en spännande resa mot innovation inom vård/omsorgs-sektorn ur ett europeiskt perspektiv. 28 deltagare hade två produktiva och intensiva dagar som gav en omfattande översikt av projektets olika arbetspaket och nuläge.

Ett av mötets höjdpunkter var presentationen av den pågående vetenskapliga litteraturöversikten, som syftar till att kartlägga och sammanställa goda exempel på vård i partnerskap.

Dessutom diskuterades utvecklingen av en implementeringsguide för utvalda prototyper. Denna guide kommer att fungera som en viktig resurs för verksamheter som strävar efter att integrera nya och effektiva modeller för vård i partnerskap i sina dagliga verksamheter, men också för uppföljning och utvärdering av projektets mål.

Projektet tar även ett steg mot framtiden genom att initiera fem Nationella Blandade Lärande Nätverk (BLN). BLN bygger på idén att medlemmar med olika kunskaper och erfarenheter träffas och lär av varandra. Genom BLN kan projektet från start inkludera erfarenheter och kunskaper från anhöriga, vård- och omsorgspersonal samt olika involverade aktörer, som vård- och omsorgspersonal, intresseorganisationer, beslutsfattare, politiker, arbetsgivare, fackföreningar och representanter för civilsamhället. 

Sammankomsten var inte bara en möjlighet att diskutera WELL CARE projektets inledande faser, utan även en plattform för deltagarna att engagera sig i djupgående dialoger och bygga starka samarbeten. Med ett engagerat team vid rodret, är WELL CARE- projektet inställt på att göra betydande framsteg mot målet – en mer integrerad vård i partnerskap. Målet är att arbeta för välbefinnandet och förmågan till återhämtning för både anhöriga och vård- och omsorgspersonal.

WELL CARE har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa enligt Grant agreement No 101137468.

Läs mer om WELL-CARE här

Senast uppdaterad 2024-02-12 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson