Kunskapsöverföring av kognitiva funktioner

Bild på powerpoint och presentatör

Det finns en informationslucka om kognitiva svårigheter och nyttan av kognitiva bedömningar bland individer med cerebral pares.

I samarbete med kliniska psykologer och ideella organisationer har ett häfte tagits fram för barn, ungdomar med CP och deras familjer. Häftet presenterar evidensbaserad information om kognitiva funktioner, frekventa kognitiva svårigheter som minne, språk, visuell perception, visuella rumsliga förmågor och annat som kan åtfölja CP, samt strategier för att hjälpa.

Linda Sandström och Ann Alriksson-Schmidt, CPUP Sverige.

Se föreläsningen i spelaren nedan

 

Senast uppdaterad 2023-09-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson