Palliativ vård ur ett långtidsperspektiv hos barn med flerfunktionsnedsättning

Elin Bondesson, barnsjuksköterska och Anna Missios, barnläkare på Lilla Erstagården

Elin Bondesson, barnsjuksköterska och Anna Missios, barnläkare på Lilla Erstagården

Lilla Erstagården erbjuder specialiserad heldygnsvård för barn från hela Sverige. Under seminariet berättar vi om arbetet med barn som har flerfunktionsnedsättning och deras familjer.

Vi arbetar för att barnets liv ska fyllas med innehåll, men ger också stöd för familjens hälsa och återhämtning. Familjer kan komma till Lilla Erstagården både i tidiga och sena palliativa skeden.

Elin Bondesson, barnsjuksköterska och Anna Missios, barnläkare på Lilla Erstagården .

Senast uppdaterad 2023-11-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson