Region Örebro län

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
För att synliggöra barn och unga som närstående har hälso- och sjukvårdsledningen beslutat att det ska finnas barnrättsombud i varje verksamhet. Generell handlingsplan och riktlinje är upprättade för hela hälso- och sjukvården. Ansvariga för att driva frågan i hälso och sjukvården är kompetensgruppen " barn och unga som närstående" som organisatoriskt befinner sig rakt under hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.

Finns det dokumentation i journalen?
Inga sökord så som "barn som närstående" finns i dagens journalsystem . Nytt journalsystem kommer inom något år. KVÅ-koder implementeras i nuläget.

Finns det barnombud?
Ja inom hälso- och sjukvårdens alla områden..

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja, en utbildningsplan på årsbasis för alla barnrättsombud där utbildning och nätverksträffar återkommer regelbundet.

Finns det material/information till personal?
Ja. Kompentensgruppen " barn och unga som närstående" tar fram generellt material riktat till barn och unga som närstående, vårdnadshavare samt personal. Materialet finns tillgängligt för all vårdpersonal på intranätet. Ska så småningom även publiceras externt.

Finns det material/information till föräldrar?
Det finns informationsmaterial till föräldrar som de kan få av hälso- och sjukvården. I nuläget kan det inte nås via nätet.

Finns det material/information till barn och unga?
Ja , viss material finns utgivet. Kompetensgruppen fortsätter utveckla ytterligare material.

Särskilda satsningar
Kompetensgruppen genomför årliga genomlysningar av barnrättsperspektivet vilket leder till att frågan uppmärksammas i olika verksamheter på ett specifikt sätt varje år.

Kontaktuppgifter:
Märtha Lundkvist
Telefon: 073-9492636
E-post: martha.lundkvist@regionorebrolan.se

Senast uppdaterad 2018-02-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson