Fakta om anhöriga och stöd i samhället

I den här föreläsningen får du reda på vilket stöd som finns i att få i samhället för anhöriga. Framför allt presenteras stöd som visar sig ha evidens från vård- och omsorg samt det stöd som ges från idéburna organisationer.

Mats Ewertzon forskare/möjliggörare och Ingrid Lindholm praktiker/möjliggörare från Nka presenterar.

Senast uppdaterad 2023-04-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson