Broschyrer

Här samlar vi länkar till broschyrer som vi tror och hoppas kan vara användbara för vuxna som kommer i kontakt med barn och unga som är anhöriga.

 

Om allvarlig sjukdom

Barn med sjuka föräldrar – råd till förskola och skola
Region Östergötland har tagit fram en broschyr som innehåller information och råd för förskolor och skolor där personalen möter barn som har sjuka föräldrar.
Läs "Barn med sjuka föräldrar – råd till förskola och skola"

"Barnen och sjukdomen"
Denna broschyr är framtagen på Karolinska universitetssjukhuset och riktar sig till föräldrar och andra vuxna som kommer i kontakt med barn som anhöriga. Den finns på svenska, engelska, spanska och arabiska. 
Läs broschyren "Barnen och sjukdomen" på svenska

Cancerfonden
På Cancerfondens webbsida hittar du information och material med råd om vad som kan vara bra att tänka på när man informerar ett barn eller en ungdom vars nära anhörig har drabbats av cancer. 
Läs mer på Cancerfondens webbplats: Prata med barn om cancer
Läs broschyren "Vad säger jag till barnen?"

Livsviktigt
När en viktig person blir allvarligt sjuk eller dör kan man ha många frågor. I en broschyr har Randiga huset samlat några korta råd som kan göra stor skillnad. De kallar dem L-I-V-S-V-I-K-T-I-G-T.
Ladda ner PDF:en här

När en förälder är sjuk – Råd till föräldrar och andra vuxna
Region Östergötland har tagit fram en broschyr som innehåller råd och information för föräldrar och andra vuxna som möter barn som har en förälder som är sjuk.
Läs "När en förälder är sjuk – Råd till föräldrar och andra vuxna"

 

Om missbruk

Hur tar jag hand om mina barn?
Denna bok är en översättning av Tytti Solantaus bok om barn i familjer med missbruk. Den här boken vill ge vårdnadshavare inblick i vad ens eget eller partnerns användande av alkohol eller andra droger kan innebära för ens barn och vad man kan göra för att barnen skall ha det så bra som möjligt. 
Läs "Hur tar jag hand om mina barn?"

 

Om psykiska ohälsa

Hur hjälper jag mitt barn?
Denna bok tar upp frågor kring vad som händer med barnen när någon nära vuxen drabbas av psykisk ohälsa. "Hur hjälper jag mitt barn?" är skriven av Tytti Solantaus och är en handbok för föräldrar med psykiska problem. Den tar upp olika frågeställningar som vuxna och barn kan ställas inför och är tänkt att fungera som ett stöd i samtalet med barnen.
Läs mer och ladda ner boken

 

Övrigt

Folkhälsoguiden
Folkhäsoguidens webbsida hittar du broschyrer som stöd för att uppmärksamma barn som anhöriga. 

Vägledningen är ett underlag för dig som chef med inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga arbetet.
Läs "Vägledning"

Checklistan är en "kom-ihåg" för personal för att underlätta det vardagliga arbetet.
Läs "Checklista för vårdpersonal"

Kunskapsunderlaget innehåller bland annat stöd för hur ett samtal med barnet kan planeras och genomföras, goda exempel på hur verksamheter kan arbeta med frågan samt tips på länkar, litteratur och material.
Läs "Kunskapsunderlag"

Senast uppdaterad 2022-03-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson