KOMET

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare. Syftet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan.

Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera/samspela med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. En kurs i Komet ger både föräldrar och personal inom skolan verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet.

Läs mer på www.kometprogrammet.se

Senast uppdaterad 2021-11-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson