Samverkan

Det finns en stabil plattform för ett brett och positivt samarbete som utgångspunkt för en fortsatt och fördjupad utveckling. Samverkan sker mellan flera olika aktörer.

Dessa är: kommuner, landstinget och ideella organisationer, ledningsgrupp för samverkan kommun-landstinget, Barndialogen, medicinska programgrupperna barn, psykiatri och primärvård, FAKTA-grupper, Modellområde psykisk hälsa barn och unga.
Barnspecialistmottagningar i öppen vård samt Ungdomsmottagningen har, som tänkt, kommit att bli viktiga forum för utvecklingsarbetet. 

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS