Min närstående har fått avslag från kommunen på plats på boende, vad kan jag göra?

Du har rätt att överklaga ett beslut om kommunal äldreomsorg som är fattat av kommunen. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till socialnämnden inom tre veckor efter att din närstående fått beslutet. Biståndshandläggaren kan ge mer exakt besked om hur man gör överklagan du når hen via kommunens växel eller webbsida.

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson