Nationella satsningar och dess betydelse för arbetet med barn 0-2 år?

Erfarenheter från uppdragen om Ökad tillgänglighet och delaktighet i barnhälsovården, God och Nära Vård, Stärkt förlossnings kedja, utökade statsbidrag för föräldraskapsstöd samt arbetet med barn som anhöriga.

Tyra Warfvinge Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Malin Ulfsdotter, utredare, Folkhälsomyndigheten. 

Inga-May Andersson & Susanne Åhlund, utredare, Socialstyrelsen. 

Eva Eurenius, utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof). 

Pauline Johansson, projektledare och lektor, Nationellt kompetenscentrum för anhöriga 

Senast uppdaterad 2022-10-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson