Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Presentation av broschyr och film som riktar sig till föräldrar och är tänkta att stötta föräldrar på olika sätt. Utbildningsmaterialet belyser generella aspekter för barnhälsovården, BHV, på stöd och bemötande till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.
Elisabet Sjöström, projektledare, utredare Socialstyrelsen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-18 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson