Att leva nära

Omslag att leva nära.

Målet med detta studiematerial är att stärka anhörigas egen hälsa och livskvalitet samt att ge anhöriga möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Materialet ger möjlighet för deltagarna att öka sina kunskaper, lära av varandra och utbyta kunskaper och erfarenheter under tiden träffarna pågår. Materialet är tänkt som en tipsbank/verktygslåda där ledarna fritt kan välja bland teman, övningar och frågeställningar.

Materialet är framtaget av Kommunförbundet Skåne.

Typ av material: Studiematerial
Målgrupp: Anhöriga
Antal tillfällen: Ett sätt att använda materialet är att inledningsvis erbjuda fyra träffar. Vid en eventuell fortsättning kan resterande fyra teman användas.
Tid: 2 - 2,5 timme/tillfälle
Digitalt/på plats: Materialet går att anpassa för att använda både digitalt och på plats.

Läs och ladda ner materialet på www.skaneskommuner.se 

Senast uppdaterad 2023-02-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson