Att vara syskon och anhörig

En tjej står på en brygga. Framför henne sitter en kille i rullstol och pekar ut mot vattnet.

Foto: Pexels

Idag, den 10 april, är det den internationella syskondagen. Vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) vill därför passa på att lyfta en del av det material som vi har kring att vara syskon och anhörig.

Syskonrelationen är många gånger den längsta relationen vi har i livet. Att vara barn och ha ett syskon som är i behov av stöd eller hjälp kan många gånger innebära att man sätter sina egna behov åt sidan då man inte vill belasta sina föräldrar eller sitt syskon med sina egna problem. Som barn kan man även ha många funderingar och känna en oro för sitt syskon.

Anhörigskapet kan också påverka tillvaron på flera sätt när man är äldre. Även som vuxen är det vanligt att åsidosätta sina egna känslor och behov om man har ett syskon som exempelvis är sjukt, har en funktionsnedsättning eller har missbruksproblem. En del kan också ta på sig ett allt för stort ansvar för sitt syskon. 

Nedan har vi samlat länkar till sidor på Nka:s webbplats där du hittar material och mer information om att vara syskon och anhörig.

Webbprogram

Bräcke Diakoni och Nka har tillsammans tagit fram webbprogrammet Vuxensyskon i fokus. I programmet möter du vuxensyskon i olika livssituationer och du får möjlighet att reflektera över teman som ansvar, känslor, skuld, relationer och integritet. Webbprogrammet är helt kostnadsfritt och går att ta del av i Nka:s utbildningsportal. Läs mer

Ta del av webbinariet som anordnades i samband med att webbprogrammet lanserades

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon

Nka anordnar i samarbete med Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för vuxensyskon digitala samtalsgrupper för vuxensyskon. Här får du möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Läs mer

Information och skrifter

Vuxensyskon som anhöriga – flik med information om att vara vuxen och syskon

Samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon
Beställ samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon

Kunskapssammanställning: Vuxensyskon som anhöriga

Boktips: Litet syskon

Nka Play

Nka-podden: ”I skuggan av ett syskon” och ”Vuxensyskon är också anhöriga”

Webbinarium: Att vara vuxensyskon

Konferens: Projekt Vuxensyskon

Om att vara syskon

Jessica Lerner berättar om sin uppväxt som syskon och anhörig

Reportage

Livslångt ansvar att stötta sin bror

Syskonkort hjälper barn att sätta ord på sina känslor

"I vissa situationer har allt fokus varit på henne"

"Det känns som man känt varandra hela livet"

Med syskonet i fokus

Senast uppdaterad 2022-04-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson