Stödgruppsverksamheter

På denna sida samlar vi information om olika stödgruppsverksamheter där du som är barn eller ungdom och anhörig till någon som är sjuk, mår psykiskt dåligt, har en funktionsnedsättning eller som har problem med missbruk kan få stöd och hjälp.

Bris gruppstöd
Bris erbjuder gruppstöd till barn och unga där man får träffa andra barn som befinner sig i en liknande situation som en själv. Här får du också kunskap om dina rättigheter och stöd att hantera din situation.
Läs mer på bris.se

Bräcke diakonis stödgrupper för unga och familjer i sorg
Bräcke Diakoni och Västra Götalandsregionen anordnar stödgrupper för barn och vuxna som har förlorat en förälder eller partner genom dödsfall. Syftet med stödgrupperna är att ge möjlighet för barn och vuxna att dela sina tankar och känslor med andra som befinner sig i en liknande situation. Alla är välkomna till grupperna, oavsett vilken kommun man tillhör.
Läs mer på Bräcke diakonis webbplats

Drugsmarts stödgruppskarta
Drugsmart har tagit fram en karta där du kan hitta tips på stödgrupper för barn och ungdomar som har någon i familjen som dricker för mycket alkohol eller använder andra droger.
Du hittar kartan på drugsmart.se

Svenska kyrkans sorgegrupper
På en del platser i landet anordnar Svenska kyrkan stödgrupper för barn och unga som har en närstående som dött. Syftet är att skapa en plats där barnen och ungdomarna kan känna att de inte är ensamma i sin situation. 
Läs mer och hitta kontaktuppgifter till din församling på svenskakyrkan.se

Senast uppdaterad 2023-01-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson