Stödgruppsverksamheter

På denna sida samlar vi information om olika stödgruppsverksamheter där du som är barn eller ungdom och anhörig till någon som är sjuk, mår psykiskt dåligt, har en funktionsnedsättning eller som har problem med missbruk kan få stöd och hjälp.

Bris gruppstöd
Bris erbjuder gruppstöd till barn och unga där man får träffa andra barn som befinner sig i en liknande situation som en själv. Här får du också kunskap om dina rättigheter och stöd att hantera din situation.
Läs mer på bris.se

Drugsmarts stödgruppskarta
Drugsmart har tagit fram en karta där du kan hitta tips på stödgrupper för barn och ungdomar som har någon i familjen som dricker för mycket alkohol eller använder andra droger.
Du hittar kartan på drugsmart.se

Senast uppdaterad 2022-03-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson