Nka-podden

Omslag av Nka-podden.

Omslag: Mattias Gordon

Välkommen till Nka-podden! Här kan du ta del av poddavsnitt som handlar om anhörigskap och stöd till anhöriga. I Nka-podden medverkar både anhöriga, personal och andra som är engagerade i anhörigfrågor.

För mer information och kontakt

Foto på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Senast uppdaterad 2021-04-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson