Nka-podden

Koordinatorstöd – stolen mellan stolarna

 

Sabina, Jessica och Jan är föräldrar till barn med funktionsnedsättning och har under en period de senaste två åren fått stöd av koordinator. De bor i kommuner som valt att gå med i det projekt som Nka leder, i samarbete med Socialstyrelsen, och som heter Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

"Koordinatorn ser till att man inte faller mellan stolarna – koordinatorn ÄR stolen mellan stolarna"

Att vara med

 

Evelina Sahlin-Laestander, 26 år, har en flerfunktionsnedsättning. Här berättar Iréne Berglund, Evelinas mamma, och Beate Falk, personlig assistent, om hur projektet Vi är med! har utvecklat Evelinas sätt att kommunicera. Nu är Evelina mer "med" i sitt eget liv vilket är till glädje både för henne själv och för dem som står henne nära. Iréne och Beate berättar också hur de upplever att kontakten med Evelina har fördjupats. Samtalet leds av Maria Blad som är möjliggörare på Nka.
Läs mer om Vi är med-paketet

I skuggan av ett syskon – del 1

I denna podd får vi ta del av erfarenheterna från Amad som kom till Sverige med sin familj från Förenade Arabemiraten när hon var barn. Amad är syster till en bror med autism. Amad berättar om svårigheterna att växa upp i en familj där all uppmärksamhet fokuserades på hennes brors behov och om relationerna med ett samhälle som stigmatiserade henne för sin kulturella bakgrund. 

I skuggan av ett syskon – del 2

 

Amad Lindblom kom till Sverige med sin familj från Förenade Arabemiraten när hon var barn. Amad är syster till en bror med autism. I detta avsnitt berättar Amad om hur covid-19-pandemin påverkade henne och hennes familj, om svårigheten att hantera vårdnadshavarens oväntade död och om hur viktigt det är att planera framtiden för en släkting som behöver ständig vård.

Vuxensyskon är också anhöriga

 

Det här avsnittet handlar om hur livet påverkas när man är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Linnea och Lotta har varit med i en samtalsgrupp för vuxensyskon som utgick från samtalsmaterialet Fokus på mig vuxensyskon. I podden berättar de om hur det var att möta andra vuxensyskon och få uppleva känslan av att inte vara ensam. Vilken betydelse hade samtalen i gruppen då och vilket värde har de så här i efterhand?

Farmor och mormor behöver också någon att prata med

Del 1

 

I Nka poddens första avsnitt möter du Vanja, Eva och Pia, som alla är far-eller mormor till ett barnbarn som har en funktionsnedsättning. I samtal med möjliggörare/praktiker Mona Pihl delar de med sig av sina historier och erfarenheter.

Del 2

I den andra delen av Farmor och mormor behöver också någon att prata med berättar Vanja, Eva och Pia om den trippla sorgen.

 

Del 3

I det tredje avsnittet möter du far- och morföräldrarna Pia, Vanja och Eva som nu pratar om det egna ansvaret och andras ansvar.

 

Del 4

I detta fjärde, och sista avsnittet med titeln Farmor och mormor behöver också någon att prata med, möter du far- och morföräldrarna Pia, Vanja och Eva igen som skickar hälsningar till andra mor- och farföräldrar, till föräldrar och till professionella.

 

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2020-07-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson