Transition från barnvård till vuxenvård. Hur kan vi skapa trygghet hos patienter, anhöriga och vårdgivare?

Föreläsning om transition

Angelica Gustafsson, leg. Sjuksköterska och processledare i den Nationella arbetsgruppen

Personer med en flerfunktionsnedsättning har samma behov av vård under hela livstiden. Uppdrag och ansvarsområde ser olika ut för de vårdgivare som ska utföra vården för barn och vuxna och följer ingen röd tråd genom livet.

Under seminariet presenteras arbetet i den nationella arbetsgrupp som skapats inom det Nationella programområdet rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin för att göra ett arbete som ska leda fram till en förbättrad samordning av insatser vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård för personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning samt stärka kunskapen kring målgruppen hos hälso-och sjukvårdspersonal utanför Habiliteringsverksamheterna.

Se föreläsningen i spelaren nedan:

Angelica Gustafsson, leg. Sjuksköterska och processledare i den Nationella arbetsgruppen.

Senast uppdaterad 2023-10-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson