Nationellt nätverk vuxensyskon

Är du anhörigkonsulent och vill vara med i ett nationellt nätverk?

Välkommen att vara med i ANNV – Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för vuxensyskon.

Nätverket:
– Uppmärksammar vuxensyskon som anhöriga
– Erbjuder (minst) en digital samtalsgrupp per termin som utgår från samtalsmaterialet Fokus på mig vuxensyskon och leds av två samtalsledare/anhörigkonsulenter per grupp
– Marknadsför samtalsgruppen i respektive kommun

Nka stödjer nätverket genom att:
– Marknadsföra samtalsgrupperna
– Ta emot anmälningar
– Distribuera möteslänk
– Ge stöd för samtalsledare
– Ansvara för utvärdering
– Arrangera nätverksträffar

Nätverksträffar under hösten 2023

Onsdagen den 27 september klockan 10 - 11
Onsdagen den 22 november klockan 10 - 11

Mötena sker genom Zoom. Du anmäler dig och får länk av Maria Ahlqvist, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2022-12-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson