Värna Våra Yngsta 2022

Den 13-14 september 2022 anordnas konferensen Värna våra yngsta för femte gången. Konferensen handlar om hur vi kan stödja psykisk hälsa och utveckling från graviditet och under barnets två första år. 

Konferensen har särskilt fokus på stöd till barn i utsatta situationer, tidig upptäckt och ett tidigt stöd då det finns svårigheter i familjen och föräldraskapet. Det blir föreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik. Deltagande kan ske digitalt eller på plats vid Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, i Stockholm.

Konferensen riktar sig till dig som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård och liknande. Vi välkomnar också dig som är beslutsfattare, chef, verksamhetsutvecklare och forskare.

Mer information och anmälan

Konferensen anordnas av Folkhälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad 2022-03-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson