Konsekvenserna av begreppet flerfunktionsnedsättning

Denna presentation fokuserar på begreppet flerfunktionsnedsättnings möjligheter och svårigheter när det kommer att identifiera personer som tillhör gruppen.

Diskussion kring begreppet och dess tvetydighet som är baserad delvis i resultat från forskningsprojekt och delvis i en teoretisk diskussion om vad detta säger om den svenska välfärden och dess stöd (eller brist på stöd) till denna grupp.
Dr Ida Norberg, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Senast uppdaterad 2023-09-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson