Regionnätverket – barn som anhöriga

Regionnätverket för barn som anhöriga träffas i syfte att ge inspiration, information, för att skapa dialog och kontaktnät samt att sprida ny och relevant utveckling och forskning inom området.

Nätverket startade 2016 med representanter som på regional nivå arbetade med implementering av paragrafen i Hälso- och sjukvårdslagen om barn som anhöriga. I nätverket ingår nu deltagare från respektive region som arbetar på strategisk nivå med barn som anhöriga och barnrättsfrågor. Nätverksträffarna arrangeras av Socialstyrelsen och Nka tillsammans med en av regionerna vid varje tillfälle.

Läs mer om regionernas arbete med barn som anhöriga 

För mer information, kontakta:

Foto på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2022-05-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson