Att leva med psykisk ohälsa – ett närståendeperspektiv

"Att leva med psykisk ohälsa – ett närståendeperspektiv". Redaktörer är Susanne Syrén och Kim Lützén.

Boken är skriven av erfarna och forskningsaktiva sjuksköterskor, specialiserade inom psykiatrisk vård. En av författarna delar med sig av sina egna erfarenheter som mor till en son med psykisk ohälsa. Denna berättelse tar, liksom de efterföljande kapitlen, sin utgångspunkt i att skildra hur anhöriga upplever sin tillvaro.

Etik, aktuell forskning och olika teoretiska perspektiv lyfts fram som grund för förståelse och bemötande av anhöriga.

Boken är utgiven av Studentlitteratur 2012.

Senast uppdaterad 2021-09-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson