Om barns behov av information, råd och stöd

En tecknad bild på en familj med psykisk ohälsa

När någon i en familj har en allvarlig sjukdom/skada eller avlider, påverkas hela familjen. Hur föräldrarna och andra viktiga vuxna bemöter och ger barnet stöd är av stor betydelse. I en svår och kanske livsavgörande situation är det inte alltid man som förälder eller närstående förmår att räcka till för sitt barns behov.

Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig uppgift att möta föräldrar och barn i det kaos som uppstår, så att de kan förstå vad som händer och får möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Om barn lämnas ensamma med svåra tankar och oro kan de skapa sin egen bild av vad som har hänt. Barn kan också lätt ta på sig skulden och uppleva skam för det som har hänt.

Genom att lyssna in barnets frågor, berätta vad som hänt och vad som kommer att hända under den närmaste tiden, kan vi förmedla trygghet och tillit.

Forskning visar att ett bra stöd underlättar att hantera svåra situationer både nu och i framtiden och att det till och med kan minska risken för egen framtida ohälsa. 

Läs eller ladda ner rapporten "Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider"

Senast uppdaterad 2022-05-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson