Föreläsning om koordinatorstöd för föräldrar

Mona Pihl föreläser.

Mona Pihl delade med sig av resultatet och erfarenheterna från projektet.

Nu kan du se föreläsningen "Koordinatorstöd – från lyckat projekt till möjlig verksamhet" som hölls under konferensen Livets möjligheter. Här berättar Mona Pihl, möjliggörare/praktiker på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), om resultatet av ett projekt kring koordinatorstöd för föräldrar.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Föreläsningen "Koordinatorstöd – från lyckat projekt till möjlig verksamhet" handlar om projektet "Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning" som har genomförts av Nka i samverkan med Socialstyrelsen. Utvärderingsresultaten från det treåriga projektet visar att koordinatorstöd är en vinst för såväl familjens hälsa som barnens skolgång.

Mona Pihl delar här med sig av erfarenheterna från projektet och berättar på vilket sätt Nka ger fortsatt stöd till kommuner som erbjuder eller vill börja erbjuda koordinatorstöd. 

Se föreläsningen: 

Senast uppdaterad 2023-03-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson