Nka informerar

Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka informerar om senaste nytt från Nka.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2015-05-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson