Att skapa en känsla av sammanhang med stöd av AKK

Hur inkluderas AKK i all verksamhet på förskolan till gymnasiet? Vilka är framgångsfaktorerna, tendenserna och vilka utmaningar finns i ett projekt som ska skapa en känsla av sammanhang för alla barn och ungdomar oavsett behov av särskilt stöd?

Maria Krafft Helgesson arbetar som processledare i HELA-projektet och har fokus på kommunikation och AKK.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2016-06-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson