Att skapa en känsla av sammanhang med stöd av AKK

Hur inkluderas AKK i all verksamhet på förskolan till gymnasiet? Vilka är framgångsfaktorerna, tendenserna och vilka utmaningar finns i ett projekt som ska skapa en känsla av sammanhang för alla barn och ungdomar oavsett behov av särskilt stöd?

Maria Krafft Helgesson arbetar som processledare i HELA-projektet och har fokus på kommunikation och AKK

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson